Elektriciteitsplannen

Indien u van plan bent om uw woning in orde te maken voor een elektrische keuring dan stoot u al snel op één van de veelvoorkomende problemen, de elektrische schema’s.

Het situatieschema als ook het eendraadschema zijn een VERPLICHTING voor de huisinstallatie.

De meest voorkomende oorzaak voor een afgekeurde elektrische installatie is het ontbreken van deze plannen (zie dit artikel van LIVIOS)

 

Wanner dient een keuring plaats te vinden

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke

 • ingebruikstelling
 • wijziging
 • verzwaring
 • of uitbreiding.

Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat niet is gebeurd, moet u de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet u de installatie in orde brengen en laten herkeuren binnen de termijn die op het keuringsverslag vermeld staat.

 

Eéndraadschema en situatieschema in geval van verkoop van een woning

In geval van verkoop van een woning of pand heeft u ook een ééndraadschema en situatieschema nodig. Indien u deze niet heeft zijn er drie mogelijkheden:

 1. U laat de schema’s niet opmaken. Dit zal als inbreuk op het keuringsverslag vermeld worden. Er zal een herkeuring van de installatie moeten uitgevoerd worden binnen de 12 tot 18 maanden na de verkoop van de woning. De kosten komen dan toe aan de koper. Deze zal hier echter rekening mee houden bij de aankoop.
 2. U mag ook zelf de schema’s opmaken, zowel digitaal als op papier. Enkele voorbeelden om u op weg te helpen kan u hieronder terugvinden.
 3. U kan het ééndraadschema en het situatieschema ook door ons op professionele wijze laten opmaken. De elektriciteitsschema’s moeten opgemaakt worden voor de keuring uitgevoerd wordt. Wij brengen ook de nodige aanduidingen aan in de elektriciteitskast. In het kader van een verkoop van een woning of pand is het zeker te adviseren om de schema’s te laten opmaken indien u vermoedt dat de woning zal goedgekeurd worden. Een gunstig keuringsverslag zal de verkoop van een woning immers vergemakkelijken en voorkomen dat de kopers de prijs proberen te drukken op basis van het negatieve keuringsverslag.

Eéndraadschema en situatieschema in geval van een nieuwe of vernieuwde installatie of in het kader van een verzwaring

Indien de schema’sopgemaakt worden in het kader van een nieuwe of vernieuwde installatie of in het kader van een verzwaring heeft u twee mogelijkheden:

 1. U mag ook zelf de schema’s opmaken, zowel digitaal als op papier. Enkele voorbeelden om u op weg te helpen kan u hieronder terugvinden.
 2. U kan het ééndraadschema en het situatieschema ook door ons op professionele wijze laten opmaken. De elektriciteitsschema’s moeten opgemaakt worden voor de keuring uitgevoerd wordt. Wij brengen ook de nodige aanduidingen aan in de elektriciteitskast.

 

Hoe gaan we tewerk?

 1.  U contacteert ons om een afspraak te maken
 2. Wij komen ter plaatse om de nodige informatie van u installatie te verzamelen en voorzien alle kringen in uw zekeringkast van de nodige ID labels
 3. Wij tekenen het eendraadschema
 4. Wij tekenen het situatieschema
 5. Wij bezorgen u de schema’s op A4 of A3 formaat via e-mail of per post

 

Prijs?

Woning/Appartement  < 150m² = 150€ alles inclusief

Woning >150m² en <250m² =      250€ alles inclusief

Woning >250m² =                           350€ alles inclusief

 

Image result for eendraadschema en situatieschema

Image result for eendraadschema en situatieschema