Wat toont het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen?
Het EPC: stap voor stap
Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?
Wat is het verschil tussen het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de energieaudit?


 

 

Wat toont het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen?

Potentiele kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning. Verkopers en verhuurders kunnen op bun beurt de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten

 • Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
 • De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.

EPC-balk voor bestaande woongebouwen

 • Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
 • Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.

Energiezuinigheid van gebouwschil en verwarmingsinstallatie en milieu-impact

 • Verder kunt u de energiebesparende aanbevelingen nalezen. Deze aanbevelingen worden door de software gegenereerd op basis van de ingevoerde gegevens. In het vrij invoerveld kan de energiedeskundige zelf bijkomende aanbevelingen of opmerkingen formuleren. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.
 • Op het EPC vindt u ook een overzicht van de voornaamste gegevens van de woning die door de energiedeskundige in de software werden ingegeven.


 

 

Het EPC: stap voor stap

 • De eigenaar die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet een erkende energiedeskundige type A contacteren om er voor te zorgen dat een EPC beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.
 • De energiedeskundige type A komt ter plaatse langs om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie… De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid. De energiedeskundige moet het EPC ondertekenen om rechtsgeldig te zijn. De energiedeskundige bezorgt het ondertekende EPC aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.
 • De EPC-score (kengetal) en het adres of de unieke code moeten vanaf 1/1/2012 gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties, zoals advertenties in kranten, tijdschriften, op websites, …. De unieke code is de tweede cijferreeks van het certificaatnummer.
 • Het EPC moet door de verkoper/verhuurder voorgelegd worden aan de (potentiële)
  kopers/huurders die de woning bezoeken.
 • Bij de verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met hetrekking tot het EPC opgenomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

Het VEA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC bij woningen die te koop en te huur worden aangeboden. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is. Als er geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro. Verder wordt sinds januari 2012 ook gecontroleerd of de juiste gegevens gepubliceerd worden bij de advertenties. In geval niet voldaan wordt aan deze advertentieverplichting riskeert de eigenaar of de gevolmachtigde (=immo/notaris die de woning te koop stelt) een boete tussen 500 en 5000 euro.


 

 

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?

Het EPC is verplicht bij…

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden.
 • de verhuur vanaf I januari 2009, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de woninghuur van residentiële gebouwen.
 • Elke wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, …
 • verkoop en verhuur van studentenkamers. In geval van een gemeenschappelijke badkamer en/of keuken en/of toilet, moet één EPC opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid. Voor studentenkamers met een aparte keuken, aparte badkamer en apart toilet moet wel per wooneenheid een EPC opgemaakt worden
 • verkoop en verhuur van woningen waar ook een niet-residentiële functie, zoals een kantoor, winkel, dokterspraktijk is gehuisvest. Let wel: er moet enkel voor het residentiële gedeelte een EPC opgemaakt worden. Het niet-residentiële gedeelte mag meegenomen worden bij de opmaak van het EPC residentieel op voorwaarde dat het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan 800 m³, kleiner is dan het residentiële gedeelte en binnen het beschermd volume valt
 • verkoop en verhuur van een woning met verwarming maar zonder installaties voor de productie van warm water, zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet
 • Verkoop van een woning met verwarming die door brand beschadigd word en die niet onbewoonbaar werd verklaard
 • verkoop van serviceflats
 • verhuur van serviceflats met een huurovereenkomst
 • verkoop van vakantiewoningen, chalets.
 • verhuur van vakantiewoningen met een huurovereenkomst langer dan 2 maand
 • verhuur met een huurprijs inclusief verwarmingskosten
 • verkoop en verhuur van een nieuwbouwwoning die niet aan de EPB-regelgeving moet voldoen, ook als er bv, een passiefhuiscertificaat beschikbaar is
 • verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd
 • beschermde gebouwen
 • stacaravans enkel indien er aan volgende drie voorwaarden is voldaan: de stacaravan werd gebruikt als permanente verblijfplaats, de stacaravan heeft een immobiel karakter sedert meerdere jaren terwijl de stabiliteit wordt verzekerd door betondallen of stutten en de stacaravan is aangesloten op alle nutsvoorzieningen (elektriciteit-, waterleiding- en rioleringsnet)

Het EPC is NIET verplicht bij…

 • verkoop van een deel (%) van de eigendom (bv. door één van de partners bij een echtscheiding)
 • verkoop van een door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning
 • schenking en erfenis, bij verkoop van enkele naakte eigendom of enkel het vruchtgebruik, bij opstal en erfpacht, bij ruilakte, bij gerechtelijke onteigening
 • verkoop of verhuur van woningen waar geen verwarming aanwezig is. Onder geen verwarming wordt de afwezigheid van een opwekkingstoestel (ketel, kachel, warmtepomp) of een afgiftesysteem (radiator, kachel, vloerverwarming, convector, …) verstaan. In dat geval is geen melding van de notaris vereist. Als geldend bewijs wordt hier een gehandtekende overeenkomst tussen koper en verkoper aanvaard waarin vermeld wordt dat geen verwarming aanwezig is op het moment van het te koop stellen van de woning. In de authentieke akte kan ook opgenomen worden dat het om een wooneenheid zonder verwarming gaat en dat niet voldaan is aan de definitie van woongebouw uit het Energiedecreet, waardoor geen certificaat voor de betreffende wooneenheid dient opgemaakt te worden.
 • stilzwijgende verlenging van het huurcontract
 • verkoop of verhuur waarvoor reeds een geldig EPC beschikbaar is. Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper. Als in de woning intussen energiebesparende investeringen zijn doorgevoerd, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar ervoor kiezen om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven.
 • verkoop of verhuur van een nieuwbouwwoning (bouwaanvraag na 1 januari 2006) waarbij een geldig energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is.
 • Onderverhuur
 • Rusthuizen
 • verkoop of verhuur van woonboten
 • verkoopcompromis getekend voor 1/11/2008 en huurovereenkomsten voor 1/1/2009
 • woning ingericht als niet-residentieel gebouw, bv. als dit gebruikt wordt als kantoorruimte. (Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie -> kantoor = niet-residentieel).
 • verkoop van een religieus gebouw


 

 

Wat is het verschil tussen het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de energieaudit?

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de vrijwillige energieaudit zijn twee verschillende zaken.
Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen:

 • verplicht bij verkoop en verhuur van woongebouwen (woningen, appartementen, studio’s, …);
 • de verkoper en verhuurder moet een EPC laten opmaken;
 • bij verkoop krijgt de koper het EPC;
 • bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC;
 • enkel een energiedeskundige type A kan een EPC opmaken;
 • geschatte kostprijs : afhankelijk van het type gebouw

De vrijwillige energieaudit:

 • vrijwillig voor particulieren die energieadvies willen over hun woning;
 • enkel een energiedeskundige type B kan een energieaudit opmaken;
 • geschatte kostprijs 400 euro.