EPC Residentieel

Hoe werkt het

Woonst verkopen of verhuren? EPC nodig!

Een nieuw jasje sinds 2019

Het EPC is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio’s, collectieve woongebouwen,..

Na meer dan tien jaar en ruim een miljoen exemplaren, was het tijd voor een nieuw jasje.  Met een duidelijk label en concrete aanbevelingen met stappenplan helpt het EPC u op weg naar een energiezuinige woning!

Het EPC ziet er sinds januari 2019 helemaal anders uit en bevat het nieuwe informatie. Het EPC is een stuk visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn een pak concreter.

Heeft u nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan bent u niet verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken als u uw woning te koop of te huur aanbiedt.

Toch kan het nieuwe EPC interessant zijn als u intussen renovatiewerken liet uitvoeren. Ook als u niet van plan bent om uw woning te verkopen of te verhuren, kan het nieuwe EPC u handige informatie geven, bijvoorbeeld bij renovatieplannen.

 

Overzicht van het EPC+

Een label voor uw woning

Op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).

Vermeld dit label bij de publicaties waar u uw woning te koop of te huur aanbiedt. Een goed label is immers prima reclame voor uw woning!

Energielabel van uw woning

Is uw woning klaar voor de toekomst?

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, … al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.

De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen  minstens even energiezuinig maken als een energetische nieuwbouwwoning van 2017.

Huidige staat van de woning

Concrete aanbevelingen voor uw woning
Het vernieuwde EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.  Voor eengezinswoningen wordt bij het stappenplan automatisch een kostenraming meegegeven.
aanbevelingen voor uw renovatie
Labels voor uw advertentie

Maak gebruik van de labels in uw advertenties en zet uw woonst in de kijker. Een goed label is immers mooie reclame!

Icoontje Label A+ EPCIcoontje Label A EPCIcoontje Label B EPCIcoontje Label C EPCIcoontje Label D EPCIcoontje Label E EPCIcoontje Label F EPC

Bron: energiesparen.be