Wat toont het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen?
Het EPC: stap voor stap
Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?


 

 

Wat toont het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen?

Potentiele kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning. Verkopers en verhuurders kunnen op bun beurt de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten

 • Het EPC toont de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en het verwarmen van water. Deze energiescore houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur!
 • De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning, de rode zone staat gelijk aan energieverslindend. Op de balk staan waarden van 0 tot 700. Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.

Image result for energielabel epc

 • Op het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt en tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
 • Pagina twee van het EPC gaat in op de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.

Energiezuinigheid van gebouwschil en verwarmingsinstallatie en milieu-impact

 • Verder kunt u de energiebesparende aanbevelingen nalezen. Deze aanbevelingen worden door de software gegenereerd op basis van de ingevoerde gegevens. In het vrij invoerveld kan de energiedeskundige zelf bijkomende aanbevelingen of opmerkingen formuleren. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.
 • Op het EPC vindt u ook een overzicht van de voornaamste gegevens van de woning die door de energiedeskundige in de software werden ingegeven.


 

 

Het EPC: stap voor stap

 • De eigenaar die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet een erkende energiedeskundige type A contacteren om er voor te zorgen dat een EPC beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.
 • De energiedeskundige type A komt ter plaatse langs om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie… De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid. De energiedeskundige moet het EPC ondertekenen om rechtsgeldig te zijn. De energiedeskundige bezorgt het ondertekende EPC aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.
 • De EPC-score (kengetal) en het adres of de unieke code moeten vanaf 1/1/2012 gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties, zoals advertenties in kranten, tijdschriften, op websites, …. De unieke code is de tweede cijferreeks van het certificaatnummer.
 • Het EPC moet door de verkoper/verhuurder voorgelegd worden aan de (potentiële)
  kopers/huurders die de woning bezoeken.
 • Bij de verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met hetrekking tot het EPC opgenomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

Het VEA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC bij woningen die te koop en te huur worden aangeboden. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is. Als er geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro. Verder wordt sinds januari 2012 ook gecontroleerd of de juiste gegevens gepubliceerd worden bij de advertenties. In geval niet voldaan wordt aan deze advertentieverplichting riskeert de eigenaar of de gevolmachtigde (=immo/notaris die de woning te koop stelt) een boete tussen 500 en 5000 euro.


 

 

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

 • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, … in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
 • de woninghuur ;
 • de verhuur van een woning, appartement, studio,… voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, ….